Afgelopen week zijn de laatste onderdelen van het ijzeren hek losgehaald. Dat kostte nog enige moeite zonder de natuurstenen voeten te beschadigen. In de werkplaats van Bitter liggen ze nu te wachten om grondig gestraald te worden, zodat kan worden vastgesteld wat nog goed is voor terugkeer en wat vernieuwd moet worden. Dat weten we over 3 weken. (foto 1)

Ook de lange ijzeren grondbalk, waar de twee zuiltjes op stonden – met de verdwenen draaiende delen, ligt nu in de werkplaats om te worden schoongemaakt. Die balk is van onder hol en heeft een veel elegantere beëindiging dan je zou denken als je er zo maar overheen rijdt. (foto 2)

De stand van de crowd funding is op dit moment 2.230 euro, dus we zijn er nog niet!

Onderdelen hek Hodenpijl liggen klaar om gestraald te worden