Tot nu toe werd er vooral achter de schermen gewerkt, hoofdzakelijk aan het herstel en vernieuwing van alle smeedwerk. Maar nu is eindelijk ook op de locatie zelf wat te zien! Daar is een begin gemaakt met de opbouwwerk. Eind juli is een betonnen vloertje gestort als fundering voor het lage linker dwarshek. Het graafwerk daarvoor is door een vrijwilliger gedaan.

Het linker hek was in het verleden zonder veel ondersteuning verplaatst, waardoor het verzakte en mede daardoor schade opliep. Het lage rechter hek kan – eenmaal gerestaureerd – weer op zijn oude plek worden teruggeplaatst als de keermuur boven de sloot is gerestaureerd.

Alle smeedwerk is nu hersteld en wordt nog verduurzaamd. De natuurstenen blokken zijn besteld ter vervanging van alle gehavende of ontbrekende exemplaren in de muurtjes. Na de bouwvakvakantie gaat hier de restauratie-metselaar aan het werk.

De stand van de crowd funding is 5.120 euro, dus net de helft van het benodigde bedrag. Hiermee kan alvast één nieuw hek worden betaald, maar we willen er twee. We hebben dus nóg een hek te gaan!

Betonnen vloertje om het lage hek op te funderen. In de lange muur is te zien, waar nieuwe natuurstenen blokken moeten komen om het hoge hek op te monteren. In het gat is te zien dat de lange muur oorspronkelijk verder doorliep in de hekdoorgang (nu deels verwijderd voor de fundering). Bij de verbreding van de doorgang in de zeventiger jaren was het muurtje tot net onder maaiveld verwijderd.

Werk aan opbouw hek is begonnen