De Buitenplaats Hodenpijl is een rijksmonument. Daar valt ook het smeedijzeren toegangshek onder, dat in zeer slechte staat is. Midden-Delfland is Mensenwerk heeft het initiatief genomen om het bestaande hek te restaureren en om de verdwenen draaiende delen terug te brengen.

Maar smeedijzer is kostbaar. Door bijdragen van fondsen en particulieren is de reparatie van het bestaande hek en de muurtjes helemaal rond. Maar, we willen ook graag de verdwenen draaiende hekken terughangen. Daarvoor starten we een crowdfunding. U leest er alles over in deze folder (PDF). Doet u ook mee?

Doneer

Alle giften zijn welkom op rekening NL38 RABO 0107 3909 81 t.n.v. Stichting Promotie Groen Midden-Delfland, o.v.v. Hek Hodenpijl.

Huidige stand crowdfunding

Stand van de binnengekomen bijdragen op 4 juli 2021 is: € 4.920 (49%). Hiermee zijn we bijna op de helft van het totaal benodigde bedrag!

Lees meer over de voortgang van de restauratie en de achtergrond van het project.

Fondsen

Dit project wordt ondersteund door de stichting PGMD (ANBI).