MIDDEN - DELFLAND AUDIOTOUR


MIDDEN - DELFLAND AUDIOTOUR


Geld - Museum de Schilpen in Maasland

De fouragehandelaar verkocht bieten, stro, spruitenkoppen en hooi aan de boeren en wist precies hoe goed of slecht het met de boeren ging. En wie er van elkaar geld leenden, want om vee, werktuigen en machines aan te kunnen schaffen, was kapitaal nodig. Dat systeem was gebaseerd op onderling vertrouwen. Niet alleen de boer zelf, maar vaak ook verschillende familieleden stonden door middel van hun huis of de oogst borg voor de lening.

Luister naar het verhaal:

Klik hier en beluister alle twaalf verhalen.

Geld

20 juli 2017