In de werkplaats van Smederij Bitter is de laatste weken hard gewerkt aan de reparatie en waar nodig vernieuwing van het smeedijzer. Afgelopen week konden we komen kijken naar de resultaten, voordat het proces van verduurzaming start. In de werkplaats waren alle onderdelen nauwkeurig opgesteld, op de verlengde grondbalk (foto 1). Het verschil tussen het oude en nieuwe werk is aan de oranje kleur goed te zien.

Rechterzuil met waaier, opgesteld in de werkplaats

Ondertussen worden ook op locatie voorbereidingen getroffen voor het terugplaatsen van alle onderdelen. Omdat de doorgang in het verleden is verbreed en het linker lage hek zonder veel ondersteuning is verplaatst, wordt daar nu een funderingsplaat voor gestort. Daarvoor is gister het graafwerk gedaan. En alle loszittende stenen van het metselwerk aan de steunmuren zijn weggehaald (foto2). Na de bouwvakvakantie kan hier de metselaar aan het werk.

Het loszittend metselwerk van de rollaag is verwijderd.

Deze week is de stand van de crowdfunding 5.120 euro, dus 51% van het benodigde bedrag!

Restauratie smeedwerk nadert voltooiing