Om de stand van de donaties in één oogopslag te zien, is op het doek van het bouwhek een tekening gemaakt van de twee nieuw te maken hekken. Hier zal wekelijks worden aangegeven welk deel van het hek al betaald kan worden. Plus de slogan HET HEK IS VAN DE DAM… EN DAT WILLEN WE WEER TERUG!

Op 19 juni, Midden-Delfland Dag, staat er een stand op de Tramkade, voor de kale toegang van de Buitenplaats. Om passanten op de crowdfunding te attenderen, om bij een Midden-Delflands appelsapje bij te kletsen en om de prachtige briefkaarten van Gemma van Winden te verkopen (de opbrengst komt geheel ten goede aan de nieuwe hekken). Volgende week meer nieuws in De Schakel MiddenDelfland.

Deze week is de stand van de crowdfunding 2.835 euro, dus 28% van het vereiste bedrag!

Crowdfunding komt op stoom