Het gaat goed met de restauratie van het hek van de buitenplaats Hodenpijl. De vernieuwde zuilen zijn op de verlengde ijzeren grondbalk geplaats, ze hebben weer een kroontje en HODEN en PIJL zijn nu weer mooi leesbaar. Aan de rechterzuil is de zorgvuldig gerestaureerde krul teruggehangen, de mooie waaier boven de sloot, mét het in de loop van de tijd verdwenen roosje. De lage muurtjes kregen nieuwe natuurstenen blokken, waarop de gerestaureerde gebogen lage hekken zijn teruggeplaatst. En het lange hoge hek links van het inrijhek staat ook weer terug op de hier en daar gerepareerde muur. Tot zover het prachtige resultaat van de restauratie.

Maar sinds 1975 ontbreken de draaihekken zelf; ze verloren hun functie toen het inrijhek werd verbreed voor de melktankauto. De restauratie zou niet compleet zijn zonder nieuwe hekken. Daarvoor startte de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk in april een crowd fundingsactie met een beoogde opbrengst van 10.000 euro, en niet tevergeefs. Met hulp van allerlei initiatieven, zoals een advertentiekatern in De Schakel/Midden-Delfland, diverse bijdragen van lokale organisaties en veel giften van particulieren, staat de teller nu bijna op 8.000 euro! Dat is een geweldig resultaat.

Dus gaan we nu voor de laatste loodjes.

Laat er bij de onthulleng op 25 september de ontbrekende 2.000 euro binnen zijn!

Iedereen kan meedoen en elk bedrag is welkom.

De laatste loodjes: HEKJE #