Inloggen
Interactieve tijdlijn Zoeken uitgebreid | Info
1900-1914
1915-1929
1930-1944
1945-1959
1960-1974
1975-1989
1990-1995

Op de interactieve tijdlijn vind je alle bijdragen met een jaar of periode aanduiding. Klik op de pijltjes boven of onder de tijdlijn, of op een periode of jaartal om door de tijdlijn te navigeren. Klik op een titel om deze te bekijken.
1900 Aankoop van schapen (1900-1939)
De familie van Woerden in 't Woudt hield een kasboek bij van de aankoop van schapen. Vanaf 1889 tot 1939 krijgen we een overzicht van de prijzen.
De kaasbereiding (1900-1939)
In het Midden-Delfland gebied waren diverse boeren die zelf kaas maakten. De bereiding van kaas werd door de boerin gedaan en was een uiterst nauwkeurig werk.
Agrarische heiligen (1900-1940)
In de eerste helft van de 20e eeuw was de invloed van de katholieke kerk nog groot. Dit is o.a. te merken aan de vele uitdrukkingen die te maken hebben met bepaalde dagen in het jaar en de daaraan verbonden heiligen.
Boerenspreuken (1900-1940)
Er zijn vele spreekwoorden, spreekwijzen en gezegden die betrekking hebben op melkveehouderij en zuivelindustrie.
Boerenzondag (1900-1940)
Donderdag werd ook wel 'boerenzondag' genoemd. Op die dag was het veemarkt in Delft en daar ging elke boer uit de omgeving naar toe om te handelen en om elkaar te ontmoeten.
Boomgaard en moestuin (1900-1940)
Op de boerderij waren enkele stukken land in gebruik als boomgaard en moestuin. Deze percelen maakten deel uit van het woonerf en vanuit het huis zichtbaar.
Broodbakken (1900-1940)
Tot in de dertiger jaren werden er bij sommige boerenfamilies nog thuis brood gebakken.
De boterbereiding (1900-1940)
Het maken van boter en kaas behoorde op de boerenbedrijven tot de taken van de boerin.
De inmaak van groenten en fruit (1900-1940)
Conservering van voedsel was tot ver in de twintigste eeuw een van de vaste taken van de huisvrouw en van grote maatschappelijke betekenis.
De slacht (1900-1940)
Bij alle boeren werd er in de maand november een varken voor eigen eet geslacht.
Grote gezinnen (1900-1940)
Gezinnen waren in deze periode groot. Een familie bestaande uit vader, moeder en 8 a 10 kinderen was heel normaal.
In dienst bij boer en boerin (1900-1940)
Voor kinderen uit de arbeidersklasse, de kleine boeren- en middenstand was het heel gewoon om direct na de lagere school aan het werk te gaan.
Joodse kaas (1900-1940)
Voor WOII werd er voor de Joodse gemeenschap kaas bereid volgens de Joodse reinigingswetten
Mond-en klauwzeer (1900-1940)
Mond-en klauwzeer was een bekende ziekte en heerste nog al eens. In tegenstelling tot nu bleef het altijd heel rustig als de ziekte uitbrak.
Twaalf jaar oud en aan het werk (1900-1940)
Veel kinderen werden al op twaalfjarige leeftijd te werk gesteld. Tot 1940 was deze situatie heel normaal.
De tuberculose (1900-1950)
De tuberculose is een infectieziekte die tot 1950 een schrikaanjagend beeld vormde. Op het platteland kregen veel mensen de ziekte van het rundvee.
Rundveerassen (1900-1950)
Tot 1950 was de Nederlandse rundveestapel nog overzichtelijk. Drie rassen domineerden in de weiden.
1901
1902
1903 Landbouw en bankwezen (1903-1940)
Een boer die een bedrijf voert, heeft kapitaal nodig. Dit kapitaal bezit de boer of hij heeft krediet nodig. Voor 1900 werden op het platteland overal boerenleenbanken opgericht om boeren krediet te kunnen verschaffen.
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910 Dagindeling van de dienstbode (1910-1939)
Op een boerderij was altijd veel werk te doen. Het was beslist noodzakelijk dat de boerin bij de huishoudelijke taken geholpen werd. Zolang haar eigen dochter(s) klein was (waren) kwam er een dienstbode in huis.
1911
1912
1913
1914 Landlopers (1914-1939)
In de jaren twintig en dertig werden boeren vaak lastig gevallen door langstrekkende landlopers en bedelaars.
top