Inloggen
Verhalen Zoeken uitgebreid | Info

Hieronder vind je een overzicht van alle publicaties die voldoen aan je zoekcriteria.

publicatie Boer en boerin in Midden-Delfland
Het leven op de boerderij viel samen met het ritme van de jaargetijden. Elk seizoen had zo zijn speciale werkzaamheden.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Melkfabrieken
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan in de provincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland zuivelfabrieken, waar de boeren hun melk konden afzetten.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Aankoop van schapen
De familie van Woerden in 't Woudt hield een kasboek bij van de aankoop van schapen. Vanaf 1889 tot 1939 krijgen we een overzicht van de prijzen.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Landbouw en bankwezen
Een boer die een bedrijf voert, heeft kapitaal nodig. Dit kapitaal bezit de boer of hij heeft krediet nodig. Voor 1900 werden op het platteland overal boerenleenbanken opgericht om boeren krediet te kunnen verschaffen.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Knecht op de boerderij
Vanaf twaalf jaar kon een jongen als knecht op een boerderij in dienst komen. De werktijd begon om half vier in de vroege ochtend en eindigde om negen uur 's avonds.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Rundveerassen
Tot 1950 was de Nederlandse rundveestapel nog overzichtelijk. Drie rassen domineerden in de weiden.
Trudy Werner-Berkhout
Stamboekvee
In 1874 werd het Nederlands Rundveestamboek opgericht.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Drie schuiten hooi
Fouragehandelaar Van Buuren kocht regelmatig een schuit hooi om diverse boeren, handelaren en winkeliers van veevoer te voorzien. Hij verkocht een keer drie schuiten tegelijk aan een boer en dat was heel bijzonder.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Spruitenkoppenkoorts
Bas van Buuren was handelaar in veevoeders en had jaarlijks last van wat zijn vrouw noemde de 'spruitenkoppenkoorts'.
Trudy Werner-Berkhout
publicatie Gebruik van machines in de landbouw
Rond 1920 was het machinepark van een landbouwbedrijf nog erg bescheiden. Veel werkzaamheden werden met de hand gedaan.
Trudy Werner-Berkhout
top